ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO9539110
 เกิดจากใบผสมเลขที่: 6
name:
  DANGYAI 695 (JSO 9539110)
ชื่อ:
  แดงใหญ่ 695 (JSO 9539110)
เพศ:
    เมีย
สี:
  แดง
วันเกิด:
  -
สายพันธุ์:
  อินดูบราซิล
ผู้เพาะพันธุ์:
  -
รหัสอ้างอิง:
 JSO9539110
เจ้าของ:
  คุณวิเชียร ปฏิพันธุ์ 154 หมู่ 8 บ้านห้วยว่านไพร ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   088-5943695,0644264717
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 
       
 


 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM