ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO9539110
Artificial insemination: 6
name:
  DANGYAI 695 (JSO 9539110)
Sex:
  female
Color:
  red
Birth date:
  -
Breeding:
  brazil
Refer code:
  JSO9539110
Breeder:
  -
Owner:
  คุณวิเชียร ปฏิพันธุ์ 154 หมู่ 8 บ้านห้วยว่านไพร ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   088-5943695,0644264717
Farmname:
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 
       
 


 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM