ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO9495052
Artificial insemination: -
name:
  R10140633 [607W5] DDR SINGLETARYS SAMPSON 607W5
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  02/21/2009
Breeding:
  brangus
Refer code:
  R10140633
Breeder:
  DIAMOND DR BRANGUS
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 R623527 [607D11] MISS BRINKS LINEMAN 607D11
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM