ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO9349052
Artificial insemination: -
name:
  R10216038 [803Y11] CB PASSPORT 803Y11
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  09/28/2011
Breeding:
  brangus
Refer code:
  R10216038
Breeder:
  CAVENDER BRANGUS
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 R738322 [803J] MISS BRINKS KO 803J
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM