โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO9349052
name:
  R10216038 [803Y11] CB PASSPORT 803Y11
ชื่อ:
  R10216038 [803Y11] CB PASSPORT 803Y11
เพศ:
    ผู้
สี:
 
วันเกิด:
  09/28/2011
สายพันธุ์:
 
ผู้เพาะพันธุ์:
  CAVENDER BRANGUS
รหัสอ้างอิง:
 R10216038
เจ้าของปัจจุบัน:
  Reference   
ฟาร์ม:


     


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 R738322 [803J] MISS BRINKS KO 803J
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM