ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO9347052
Artificial insemination: -
name:
  R10112338 [541T3] CB HOMBRE 541T3
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  10/30/2007
Breeding:
  brangus
Refer code:
  R10112338
Breeder:
  CAVENDER BRANGUS
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 C28697 [541M15] MISS BB BEVO 541M15
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM