ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO9256051
 เกิดจากใบผสมเลขที่: -
name:
  R787572 [263L] MS HD BRIGHT SIDE 263L
ชื่อ:
  R787572 [263L] MS HD BRIGHT SIDE 263L
เพศ:
    เมีย
สี:
 
วันเกิด:
  03/04/2001
สายพันธุ์:
 
ผู้เพาะพันธุ์:
  HELDON RANCH
รหัสอ้างอิง:
 R787572
เจ้าของ:
  Reference   
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 R359245 [263T2] MISS BAR A WILD CARD 263T2
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM