ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO9010221
name:
  +HK MR. AMERICA 61/9 (B 328624)
ชื่อ:
  +HK MR. AMERICA 61/9 (B 328624)
เพศ:
    ผู้
สี:
  แดง
วันเกิด:
  05/28/1979
สายพันธุ์:
  บรามัน
ผู้เพาะพันธุ์:
  HENRY CLAY KOONTZ ESTATE
รหัสอ้างอิง:
 B 328624
เจ้าของปัจจุบัน:
  Reference   
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 MISS JTG HEAD 019 (C 171979)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM