ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO8768050
 เกิดจากใบผสมเลขที่: -
name:
  Bricton Advancer 7137 AAA +16102412
ชื่อ:
  Bricton Advancer 7137 AAA +16102412
เพศ:
    ผู้
สี:
 
วันเกิด:
  08/29/2007
สายพันธุ์:
 
ผู้เพาะพันธุ์:
  61583 - Bricton Farm, Social Circle GA
รหัสอ้างอิง:
 AAA +16102412
เจ้าของ:
  Reference   
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 G A R Ext 614 AAA +12304057
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM