ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO8679050
Artificial insemination: -
name:
  B/R Blackcap Empress 127 AAA 13879676
Sex:
  female
Color:
 
Birth date:
  01/22/2001
Breeding:
  angus
Refer code:
  AAA 13879676
Breeder:
  471806 - Wm H & Barbara A Rishel, Lincoln NE
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 B/R Blackcap Empress 76 AAA 10970296
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM