ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO8285042
Artificial insemination: -
name:
  R528100 [535B15] MISS BB NEW TYSON 535B15
Sex:
  female
Color:
 
Birth date:
  04/02/1992
Breeding:
  brangus
Refer code:
  R528100
Breeder:
  -
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 C27910 [535L] MS BB REXCRATA T535L
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM