ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO8240042
 เกิดจากใบผสมเลขที่: -
name:
  R556270 [661C2] BRINKS CC NEWS DAY 661C2
ชื่อ:
  R556270 [661C2] BRINKS CC NEWS DAY 661C2
เพศ:
    ผู้
สี:
 
วันเกิด:
  02/09/1993
สายพันธุ์:
 
ผู้เพาะพันธุ์:
  GLENN & CAROLYN BRINKMAN
รหัสอ้างอิง:
 R556270
เจ้าของ:
  Reference   
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 C30515 [661R] MISS BB SILVER T661R
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM