ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO8196042
Artificial insemination: -
name:
  WSI OKUKANE (FB12702)
Sex:
  female
Color:
  black
Birth date:
  08/03/2000
Breeding:
  wagyu
Refer code:
  FB12702
Breeder:
  Wagyu Sekai Inc
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 FUJITANI 655405 (FB223)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM