ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO8179042
Artificial insemination: -
name:
  WESTHOLME ITOYASUDOI 13G (FB6539)
Sex:
  female
Color:
  black
Birth date:
  06/26/1997
Breeding:
  wagyu
Refer code:
  FB6539
Breeder:
  ICB
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 TATEFUJI 132 (FB4707)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM