ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO8143042
Artificial insemination: -
name:
  FC ITOMICHISURU (FB6441)
Sex:
  male
Color:
  black
Birth date:
  11/06/2003
Breeding:
  wagyu
Refer code:
  FB6441
Breeder:
  Briggs Ranch
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 JVP CHISAHIME 662 (FB2108)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM