ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO7670405
Artificial insemination: -
name:
  BRILHANTE* (B 33878)
Sex:
  male
Color:
  ไม่ระบุ
Birth date:
  12/01/1943 
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 33878
Breeder:
  GARCIA BROTHERS CATTLE CO. 
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM