โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO7350310
name:
  +HK PASSPORT (B 724323)
ชื่อ:
  +HK PASSPORT (B 724323)
เพศ:
    ผู้
สี:
  แดง
วันเกิด:
  04/20/1994 
สายพันธุ์:
  บรามัน
ผู้เพาะพันธุ์:
  BOB INGLISH - HK CATTLE
รหัสอ้างอิง:
 B 724323
เจ้าของปัจจุบัน:
  Reference   
ฟาร์ม:


     


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 MS CHEROK ARAUTO 1/415 (C 222257)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM