ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO7146040
Artificial insemination: -
name:
  ASL MR. STASH 515/3 (B 828017)
Sex:
  male
Color:
  red
Birth date:
  01/07/2003
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 828017
Breeder:
  AL LEATHERS
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 PRINCESS RED 53 (C 378070)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM