ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO6810032
Artificial insemination: -
name:
  HK POLO 757 (P) (B 858252)
Sex:
  male
Color:
  red
Birth date:
  06/14/2006
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 858252
Breeder:
  HK CATTLE
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 HK MISS AMERICA 83/2 (C 623834)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM