ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO6430223
Artificial insemination: -
name:
  ไทเกอร์ (JSO 6430223)
Sex:
  male
Color:
  gray
Birth date:
  -
Breeding:
  brazil
Refer code:
  JSO6430223
Breeder:
  -
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 โฮโต้ (นอก) หรือ โรเตอร์ 7255 (JSO 2141114)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM