ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO6028032
Artificial insemination: -
name:
  +#JADL REY TE (B 876049)
Sex:
  male
Color:
  gray
Birth date:
  02/08/2005
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 876049
Breeder:
  GANADERIA SANTA FE
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 (JERS REYNA) (C 9005181)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM