ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO5802031
Artificial insemination: -
name:
  MISS DIAMOND A 154/7 (C 765809)
Sex:
  female
Color:
  gray
Birth date:
  04/14/1997
Breeding:
  brahman
Refer code:
  C 765809
Breeder:
  DIAMOND A RANCH
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 JAMES 42/4 (C 527100)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM