ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO4921223
Artificial insemination: -
name:
  +MISS V8 423/4 (C 676798)
Sex:
  female
Color:
  gray
Birth date:
  05/23/1991
Breeding:
  brahman
Refer code:
  C 676798
Breeder:
  V8 RANCH 
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 JDH MISS BONNIE MANSO (C 419314)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM