ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO4057020
Artificial insemination: -
name:
  EOD CHEROKEE 1/208 (B 234267)
Sex:
  male
Color:
  red
Birth date:
  04/19/1972
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 234267
Breeder:
  E.O. DOGGETT
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 RIO QUEEN 835 (C 170528)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM