ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO3232011
Artificial insemination: -
name:
  HAUBOIS (7192131842) (MBMI0000002)
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  18/04/1992
Breeding:
  charolaisline
Refer code:
  7192131842
Breeder:
  MARILLIER C & D
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 POLKA (7104327707)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM