ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO3061127
Artificial insemination: -
name:
  +MR. V8 777/4 (B 722181)
Sex:
  male
Color:
  gray
Birth date:
  05/16/1994
Breeding:
  brahman
Refer code:
  B 722181
Breeder:
  JIM S. WILLIAMS
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 JRT MISS BURT MANSO 093 (C 287475)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM