ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO2507121
Artificial insemination: -
name:
  POPULAIR (7121319473) (MBMI0000577)
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  02/12/1999
Breeding:
  charolaisline
Refer code:
  MBMI0000577
Breeder:
  JEAN MARC GUILHEM
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 JEUNETTE (5878560858)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM