ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO2503121
Artificial insemination: -
name:
  BLASON (4286100325) (MFI1000080)
Sex:
  male
Color:
 
Birth date:
  14/03/1986
Breeding:
  charolaisline
Refer code:
  MFI1000080
Breeder:
  PLASSE R
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 TRIANON (420127 T008)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM