โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO2503121
name:
  BLASON (4286100325) (MFI1000080)
ชื่อ:
  BLASON (4286100325) (MFI1000080)
เพศ:
    ผู้
สี:
 
วันเกิด:
  14/03/1986
สายพันธุ์:
  สายเลือดชาโลเล่ส์
ผู้เพาะพันธุ์:
  PLASSE R
รหัสอ้างอิง:
 MFI1000080
เจ้าของปัจจุบัน:
  Reference   
ฟาร์ม:


     


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 TRIANON (420127 T008)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM