ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO2171114
 เกิดจากใบผสมเลขที่: -
name:
  Hydro Da Faz Santa Fe Rgn 96 (JSO 2171114)
ชื่อ:
  ฉลุย โกล์อีเกิ้ล (อินทรีย์ทองห้าดาว) (JSO 2171114)
เพศ:
    ผู้
สี:
  เทา
วันเกิด:
  -
สายพันธุ์:
  อินดูบราซิล
ผู้เพาะพันธุ์:
  -
รหัสอ้างอิง:
 JSO2171114
เจ้าของ:
  Reference   
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 DISNEILANDIA C7975 30
       
 

ภาพของฉลุยในวัยเด็ก
 

ภาพของฉลุยในวัยเด็ก
 

ฉลุยช่วงเป็นหนุ่มน้อย
 

ฉลุยช่วงเป็นหนุ่มใหญ่
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM