ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO2171114
Artificial insemination: -
name:
  Hydro Da Faz Santa Fe Rgn 96 (JSO 2171114)
Sex:
  male
Color:
  gray
Birth date:
  -
Breeding:
  brazil
Refer code:
  JSO2171114
Breeder:
  -
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 DISNEILANDIA C7975 30
       
 

ภาพของฉลุยในวัยเด็ก
 

ภาพของฉลุยในวัยเด็ก
 

ฉลุยช่วงเป็นหนุ่มน้อย
 

ฉลุยช่วงเป็นหนุ่มใหญ่
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM