ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

Code:
  JSO2141111
Artificial insemination: -
name:
  LUNAPARC 2395107474 (OAFQ7474F)
Sex:
  male
Color:
  white
Birth date:
  30/12/1995
Breeding:
  charolaisline
Refer code:
  OAFQ7474F
Breeder:
  OVERSEAS FRANCE
Owner:
  Reference   
Farmname:
  -
Share:
       


         
 
     
   
         
 
Sire: 
         
         
     
   
         
               
 
       
             
         
           
         
 
Dam: 
         
         
     
   
   
 NORA (PED-4802F)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM