ฟาร์มออนไลน์์

 

โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO1620112
 เกิดจากใบผสมเลขที่: 11
name:
  WIN KK 99 (วินแก้งคร้อ) (JSO 1620112)
ชื่อ:
  WIN KK 99 (วินแก้งคร้อ) (JSO 1620112)
เพศ:
    ผู้
สี:
  แดง
วันเกิด:
  10/11/2014
สายพันธุ์:
  บรามัน
ผู้เพาะพันธุ์:
  คุณแจ้งนิรันดร์ สูงเนิน
รหัสอ้างอิง:
 JSO1620112
เจ้าของ:
  คุณแจ้งนิรันดร์ สูงเนิน 32 หมู่ 3 บ้านซำมูลนาก ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ   084-7300481
ฟาร์ม:
 
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 
       
 

อายุ 2 วัน
 

อายุ 2 วัน
 

อายุ 25 วัน
 

อายุ 1 เดือนครึ่ง
 

อายุ 3 เดือน
 

อายุ 7 เดือน
 

อายุ 9 เดือน
 

อายุ 10 เดือน
 

อายุ 11 เดือน
 

อายุ 12 เดือน
 

อายุ 1 ปี 1 เดือน
 

อายุ 1 ปี 7 เดือน
 

อายุ 1 ปี 9 เดือน
 


 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM