ฟาร์มออนไลน์์

 

     
 
 
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM

รหัส:
  JSO1605112
 เกิดจากใบผสมเลขที่: -
name:
  +MISS JY 411/1 (C 674921)
ชื่อ:
  +MISS JY 411/1 (C 674921)
เพศ:
  เมีย
สี:
  แดง
วันเกิด:
  01/25/1991
สายพันธุ์:
  บรามัน
รหัสอ้างอิง:
  C 674921
ผู้เพาะพันธุ์:   JY RANCH RED BRAHMANS
เจ้าของ:
  Reference   
ฟาร์ม:
  -
แชร์เฟสบู๊ค:
       


         
พ่อของปู่: 
     
ปู่: 
   
         
แม่ของปู่: 
 
พ่อ: 
         
         
พ่อของย่า: 
     
ย่า: 
   
         
แม่ของย่า: 
               
 
       
             
         
พ่อของตา: 
     
ตา: 
   
         
แม่ของตา
 
แม่: 
         
         
พ่อของยาย: 
     
ยาย: 
   
   
แม่ของยาย: 
 SW LADY CHEROKEE 137 (C 261450)
       
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM