โทรศัพท์ : 086-077-2245    
 
 
- วันนี้ -กำหนดคลอด:03 ธันวาคม 2562
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM
Untitled Document
 รหัส: JSO8762050
 ชื่อ: GAR Goode Objective G711 AAA 15733278
พ่อ: S S Objective T510 0T26 AAA #*13776378
แม่: Goode 1i2 Rito 549 AAA 15014361
 รหัส: JSO8680050
 ชื่อ: B/R 65R Genesis AAA #*14385395
พ่อ: C A Future Direction 5321 AAA #12493607
แม่: B/R Blackcap Empress 127 AAA 13879676
 รหัส: JSO8669050
 ชื่อ: G T Sentry AAA 12189371
พ่อ: N Bar Emulation EXT AAA #*10776479
แม่: G T Symbol 200 AAA +11486502
 รหัส: JSO8682050
 ชื่อ: 44 Genesis 847 AAA +16032036
พ่อ: B/R 65R Genesis AAA #*14385395
แม่: B/R Blackcap Empress 1126 AAA +13879793
 รหัส: JSO8768050
 ชื่อ: Bricton Advancer 7137 AAA +16102412
พ่อ: G A R Predestined AAA #*13395344
แม่: Bricton Rita 5225 AAA +15351497
 
 
JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM JSO FARM